Đồ gá mạ Niken

Mô tả

       Đồ gá có độ chính xác 0,01 sau khi mạ Niken

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đồ gá mạ Niken”