Đồ gá kiểm tra

Đồ gá kiểm tra mặt phẳng được sử dụng kiểm soát nhanh độ phẳng của chi tiết sau khi đúc hoặc gia công, đảm bảo thời gian kiểm tra nhanh, chuẩn với độ sai số của sensor kiểm tra 0.001.

Mô tả

Chức năng đồ gá kiểm tra mặt phẳng:

Chức năng : Đồ gá dùng để kiểm tra mặt phẳng của mặt đế sản phẩm sau khi đúc.

Độ phẳng được kiểm soát 0.3 mm trên khu vực viền đế đúc với diện tích bao khoảng 200×100 mm.

 

 

Mổ tả về đồ gá kiểm tra mặt phẳng :

+ Vật liệu  : vật liệu được sử dụng trong đồ gá kiểm phẳng là SKD 11, với độ cứng đạt được từ 58 Hrc.

+ Cấu tạo : Đồ gá kiểm tra mặt phẳng được cấu tạo gồm hai phần, phần cơ khí và phần điện. Phần cơ khí đơn giản làm nhiệm vụ bao che, tạo mặt phẳng chuẩn và gá các con sensor. Phần điện gồm 8 con sensor cảm biến đo được khoảng cách với độ nhạy là 0.003 và được setup trên cùng mặt phẳng, cùng hệ thống điều khiển để đưa ra tín hiệu NG,OK báo cho khách hàng. Thời gian thực thi việc kiểm tra một lần khoảng 3 giây.

1 review for Đồ gá kiểm tra

  1. 4 out of 5

    :

    bài viết thú vị

Add a review